ಬ್ಯಾನರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2022 ರಂದು, ಡೊಂಗುವಾನ್ ಜಿಯಾಝುನ್ ಲೇಸರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 18, 2022 ರಂದು, ಡೊಂಗುವಾನ್ ಜಿಯಾಝುನ್ ಲೇಸರ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಶಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.

15a6ba391
8d9d4c2f

ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಡಿಸೆಂಬರ್-06-2022